Som ny pokerspelare vill du givetvis komma till händelsernas centrum – spelbordet – så fort som möjligt. Men om detta är ditt första besök på denna sida, kan det visa sig ganska nyttigt i efterhand att skumma förbi punkterna på sidan. Det kan hjälpa dig finna mer information om du blir osäker på någon detalj senare.

Rond-termer

Ett spel sparkas alltid igång med att du blir tilldelad ett antal kort, och en påföljande bud-rond. Knapparna som är tillgängliga för dig i den aktuella situationen är speciellt markerade:

Passa/Syna (Check/Call)- Du kan passa om det är din tur att öppna satsandet, och därigenom proklamera att du fortfarande är med i spelet, men inte önskar att binda dig med mer än det du redan har satsat. Du kan syna korten om någon redan har gett ett bud, och proklamerar med detta att du följer upp existerande bud utan att höja. En bud-rond slutar så snart alla utom den siste att bjuda har synat. I Funcom Poker är antalet ronder runt bordet för varje budrond begränsat till tre. Du kan bjuda och höja totalt tre gånger per rond. Själva spelet slutar om ni är i den sista budronden, och alla spelarna utom den siste att bjuda har synat.

Bjuda/Höja (Bet/Raise)- Du kan bjuda när det är din tur att starta bjudandet, och höja om någon redan har bjudit. Men du kan inte höja med mindre än förra höjningen/budet. Alltså, om någon har bjudit 25, eller höjt motsvarande, måste du också välja mellan att Ge upp, Syna eller Höja med minst 25.

Byte (Discard) – Används bara i Draw Poker, efter att du har klickat på de kort du önskar att göra dig av med.

Ge upp (Fold) – Du ger upp detta spel, och mister alla dina krav på potten.

Utdelning (Deal) – Denna knapp är tillgänglig om du har status som ‘dealer’ i detta spel. Skaparen av spelet är alltid dealer. Om hon/han lämnar bordet, övertar näste man som gått med. Och så vidare.

Spelterminologi

Detta är de parametrar som definierar spelets karaktär.

Förskott (ante) – Hur många poäng spelaren lägger i potten för varje spel. Dessa poäng kan inte tas tillbaka, oavsett om du ger dig genast efter första kortutdelningen.

Blindbud (blind bets) – Detta är ett alternativ till ‘ante’ för att få pengar i potten före spel. Blindbud-parametern åtföljs alltid av två tal, t.ex. “Blindbud 1 2”. Detta betyder att i första budronden är förste man till vänster om dealern tvungen att bjuda 1, och näste man måste höja med 2.

Fast gräns (fixed-limit) – Du kan inte bjuda/höja mer än ett givet tal. Vid “Fast gräns 5 10” kan du höja med max. 5 i de första budronderna, och med 10 i sista ronden.

Gränslös (no-limit) – Det finns inga begränsningar för hur mycket du kan höja med. I Funcom Poker kan du emellertid inte höja med mer än du har. Detta är kanske en självklarhet, men det finns undantag på andra poker-servers.

Pottgräns (Pot Limit) – Du kan inte höja med mer än summan av den nuvarande potten.

Spridningsgräns (spread-limit) – Anger minimalt och maximalt bud. I ett spel med Spridningsgräns 400 800 kan du höja med min. 400 och max. 800.

Ingångskrav (Buy-in) – Anger hur hög poäng du måste ha för att kunna gå med i ett spel. Om buy-in är 2000, och du bara har 1990 poäng, så blir du utestängd. Sorry.

Korthierarki

Så här rankar de olika kortkombinationerna i relativt värde:

Straight Flush – Fyrtal – Fullt hus – Flush – Straight – Tretal – 2 par – 1 par

Av två korthänder med likadan kombination vinner den som har det högsta kortet. Om bägge har samma kort på topp, är det det näst högsta kortet som avgör… och så vidare.
Färger spelar ingen roll i poker. En spader-flush är alltså bara mer värd än en ruter-flush om den har högre kort. I händelse av identiska flush-händer i var sin färg delas potten mellan de två spelarna i fråga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *